Оголошується конкурс на посаду директора КУ «Центр культури і дозвілля сел. Старий Крим »

У зв'язку із закінченням дії контракту керівника комунального закладу культури, керуючись Законом України «Про культуру», департаментом культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля сел. Старий Крим ».

Також оголошується про формування складу конкурсної комісії для конкурсного відбору керівників комунальних установ культури.

!!! Дата початку прийому документів від кандидатів і формування конкурсної комісії - 3 листопада 2020 року.

Дата закінчення прийому документів-2 грудня 2020 року !!!

Терміни проведення конкурсного відбору керівників комунальних установ культури складають два місяці з моменту оголошення.

Для участі в конкурсі необхідно надати наступні документи:

 • автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти або іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилати на електронну адресу департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради: вул. Георгіївська, д. 47, м Маріуполь, 87510, каб. 3;. E-mail: mtkultura@ukr.net

Звертаємо увагу кандидатів, на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку установи культури на один і п'ять років.

Формування складу конкурсної комісії:

Дата початку формування конкурсної комісії - 3 листопада 2020 року.

Конкурсна комісія складається з дев'яти членів:

 • 3 кандидатури від членів трудового колективу;
 • 3 кандидатури від громадських організацій в сфері культури відповідного функціонального напряму;
 • 3 кандидатури від органу управління.
 • Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів обираються на загальних зборах трудового колективу.
 • Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального напряму можуть подати по три кандидатури до органу управління.
 • Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадських організацій будуть визначатися шляхом жеребкування, проведеного органом управління.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 • незалежні фахівці в галузі культури, громадського або бізнес-адміністрування;
 • члени професійних, творчих спілок, об'єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
 • члени міжнародних об'єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • за рішенням суду визнаний недієздатним або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • близька особою або членом сім'ї учасника конкурсу або органу управління;
 • є членом трудового колективу установи культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

!!! Заявки до складу конкурсної комісії приймаються не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури. !!!

Умови проведення конкурсу на посаду керівника державного або комунального закладу культури і призначення керівника:

 • Конкурсний відбір проводиться публічно.
 • Орган управління забезпечує відео- і аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії при проведенні співбесіди з кандидатами, під час якої публічно представляються запропоновані проекти програм розвитку установи культури на один і п'ять років.
 • Орган управління не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час і місце проведення засідання конкурсної комісії.
 • За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь в засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніше ніж за три дні до початку засідання конкурсної комісії.
 • Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення терміну прийому документів.
 • На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного або комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам по електронній пошті або іншим способом зв'язку, зазначеним в автобіографії.
 • Особа не допускається до участі в відборі кандидатів на посаду керівника державного або комунального закладу культури в разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії.
 • Орган управління зобов'язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладів культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період установи культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
 • На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку установи культури на один і п'ять років.

Допоміжними критеріями при голосуванні на користь кандидатів є:

 • післядипломна освіта в галузі управління;
 • ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування або магістра державного управління;
 • ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук;
 • досвід роботи на керівних посадах в українському / міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах в сфері культури;
 • володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
 • досвід розробки та реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
 • позитивні відгуки в українських і закордонних галузевих засобах масової інформації;
 • бездоганна ділова репутація.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування і оприлюднить його на офіційному сайті органу управління та іншим способом. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться в порядку, визначеному статтями 21- 1 -21 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників державних і комунальних закладів культури».

02.11.2020
Всі новини

ІНШІ НОВИНИ