ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

2018-05-15 г. 

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент культурно - громадського розвитку

Маріупольської міської ради

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів ММР

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу)

_________________ № ______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого  бюджету на 2018 рік

1. 

1000000                                                                  ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНО - ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

  

(КПКВК МБ) 

      (найменування головного розпорядника) 

 

 

 

 

 

2. 

1010000                                                                   ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНО - ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  

(КПКВК МБ) 

      (найменування відповідального виконавця) 

 

 

 

 

 

3. 

1011100    0960            Надання спеціальної освіти школами  естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

  

(КПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначеннь/бюджетних асигнувань -  45 826 532 гривень, у тому числі із загального фонду -  41 404 533 гривень  та из спеціального фонду - 4 421 999 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України  від 08.07.2010 № 2456/VI зі змінами та доповненнями.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI зі змінами.

Закон  України "Про місцеве самоврядування в Українї" від 21.05.1997р № 280/97 - ВР

Рішення Маріупольської міської ради  від 15.12.2017 № 7/24-2316  "Про міський бюджет м.Маріуполь  на 2018 рік"

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841 -ІІІ (Редакція станом на 28.09.2017)

Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства культури і туризму України від 1 жовтня 2010 року N 1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання                                для місцевих бюджетів  у галузі "Культура"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують                              програмно-цільового методу" (зі змінами)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018р." від 07.12.2017 №2246-VII

Довідка департаменту фінансів від 27.04.2018 № 102Другие новости

Вічна пам'ять!
02.06.2020   Подробно
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
13.03.2020   Подробно
Всеукраїнська прем’єра містерії «MAIDAN INFERNO»
2020-02-20   Подробно
Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад артистичного персоналу комунального закладу ,,Донецький академічний обласний
07.02.2020   Подробно


Все новости