Відкритий фестиваль графіті "ЗебраФест"

19.02.2016 г.  Відкритий фестиваль графіті "ЗебраФест"

ПОЛОЖЕННЯ

на проведення відкритого фестивалю графіті «ЗебраФест»

 

І. Загальні положення

1.   Відкритий фестиваль графіті «ЗебраФест» (далі – Фестиваль ) – художня акція, спрямована на популяризацію української культури сучасними мистецькими засобами, заохочення митців графіті до використання у творчості етнічних форм, образів, орнаментів та їх мотивів на тему «Я люблю свою країну».

2.   Фестиваль проводиться у 2016 році в рамках святкування 25 річниці Дня Незалежності України.

3.   Організатор Фестивалю – управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації (далі – Організатор).

4.   Фестиваль проводиться за підтримки Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації.

До участі в організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання, підприємства, установи і організації всіх форм власності та фізичні особи (а згодою).

5.   Метою Фестивалю є творче спілкування митців графіті України, створення високохудожніх графіті на тему незалежності та любові до своєї країни, підняття рівню патріотизму, надання будівлям колоритно-українського вигляду.

6.   Завдання Фестивалю:

Обмін досвідом роботи митців різних художніх течій і напрямків;

Розвиток нового напрямку в урбаністичному мистецтві, спрямованого на популяризацію національної культурної спадщини України;

Формування естетичних смаків населення, сприяння різноманітному використанню теми патріотизму в сучасному мистецтві;

Надання будівлям населених пунктів області естетичного арт-вигляду у етнічному стилі.

7.   Місце проведення Фестивалю – територія населених пунктів Донецької області.

8.   Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних його учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.   Правова охорона та захист авторських прав щодо поданих на Фестиваль матеріалів здійснюється відповідно до законодавства України.

10.   Фінансування Фестивалю здійснюється відповідно до затвердженого кошторису витрат Організатора та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

ІІ. Умови участі у Фестивалі

1.   Фестиваль є відкритим.

2.   Для участі у Фестивалі запрошуються професійні митці та аматори графіті.

3.   Для участі у Фестивалі учасники подають Організатору заявку за формою, що додається.

4.   Разом із заявкою учасники подають:

Ескіз роботи на тему «Я люблю свою країну», підписаний автором, на аркуші формату А3 (297х420 мм):

Супровідний лист до ескізу роботи, що містить назву роботи та розкриває її концепцію;

Перелік матеріалів і технічних засобів, необхідних для виконання мистецького проекту.

5.   Від одного Учасника приймається не більше 5 ескізів.

6.   До участі у Фестивалі допускаються ескізи, виконані групою авторів за умови обов’язкового зазначення ролі кожного із співавторів.

7.   Документи для участі у Фестивалі подаються у паперовому чи електронному вигляді за місцезнаходженням управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації:

вул. Соціалістична, 63а, Краматорськ, Донецька область, Україна, 84313;

контактний тел. 095-052-55-70

e-mail: culturaoblasti@ukr.net

http://culture.donoda.gov.ua

 

ІІІ. Порядок проведення Фестивалю

1.    Фестиваль проводиться у два етапи. Терміни проведення етапів фестивалю затверджуються окремим наказом управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації.

2.    Перший етап Фестивалю – відбірковий:

В рамках першого етапу Фестивалю здійснюється прийом заявок на участь у Фестивалі, відбір найкращих ескізів, узгодження взаємних зобов’язань між авторами відібраних для участі у другому етапі Фестивалю ескізів (далі – фіналісти) та Організатором.

3.    Другий етап Фестивалю – фінальний. Протягом другого етапу Фестивалю здійснюється створення графіті на будівлях населених пунктів Донецької області, оцінювання та нагородження переможців Фестивалю.

Робота фіналістів фестивалю на другому етапі Фестивалю здійснюється на підставі договору.

4.    Перелік будівель населених пунктів Донецької області, на яких будуть розміщені роботи фіналістів Фестивалю, затверджується окремим наказом управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації за поданням Департаменту житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації.

5.    Розміщення графіті на будівлях населених пунктів Донецької області здійснюється за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.

6.    Організатор забезпечує учасників Фестивалю:

Матеріалами згідно з поданими заявками;

Засобами захисту (захисні костюми, гумові рукавички, респіратори тощо);

Робочим місцем;

Місцем для переодягання та відпочинку.

7.    Для виконання фінальної роботи учасник Фестивалю, за потреби, може використовувати власні фарби та інструменти (аерографи, насадки на аерозольні фарби, пензлі, губки, палітри, тощо).

8.    Під час виконання фінальної роботи забороняється застосовувати токсичні матеріали без запобіжних заходів безпеки щодо учасників Фестивалю і глядачів.

9.    Відповідальність за техніку безпеки під час виконання фінальних робіт Організатор не несе.

10.   Під час другого етапу Фестивалю Організатор забезпечує фіналістів місцем проживання та добовими витратами у розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

Інші витрати, пов’язані з участю у Фестивалі, здійснюються за рахунок учасників Фестивалю.

11.   Організатор забезпечує висвітлення подій Фестивалю в ЗМІ Донецької області.

 

IV. Визначення переможців Фестивалю

1.    Для відбору ескізів на першому етапі та визначення переможців другого етапу Фестивалю утворюється журі Фестивалю (далі – Журі).

2.    До складу Журі входять працівники управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації, представники органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань, працівники закладів культури та фахівці у галузі краєзнавства та образотворчого мистецтва. Персональний склад Журі затверджується наказом управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації.

Рішення Журі оформлюються протоколом.

3.    Критерії відбору ескізів та оцінювання фінальних робіт учасників Фестивалю:

Оригінальність задуму, ідеологія;

Поєднання кольорів, дизайн;

Творчий підхід;

Рівень техніки, складність виконання;

Відповідність роботи темі Фестивалю.

4.    За рішенням Журі Фестивалю присуджуються:

Гран-прі Фестивалю;

Диплом переможця Фестивалю першого ступеня;

Диплом переможця Фестивалю другого ступеня;

Диплом переможця Фестивалю третього ступеня;

Диплом «За самобутність»;

Диплом «За оригінальне розкриття теми».

5.    У Фестивалі передбачена заохочувальна нагорода «Приз глядацьких симпатій». «Приз глядацьких симпатій» отримує учасник Фестивалю – переможець відкритого інтернет-голосування за фінальні роботи Фестивалю, розміщеного на веб-сторінці управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації http://culture.donoda.gov.ua

6.    Фізичні особи, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності мають право звернутись до Організатора з пропозицією про встановлення додаткових заохочувальних премій, призів та інших відзнак для учасників Фестивалю.

7.    Нагородження переможців Фестивалю здійснюється на урочистостях з нагоди 25 річниці Незалежності України.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у відкритому Фестивалі графіті «ЗебраФест» 

 

1.   Прізвище, ім’я, по-батькові учасника*__________________________________________

 _____________________________________________________________________________

2.   Місце проживання___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

3.   Контактний телефон_________________________________________________________

4.   Електронна адреса___________________________________________________________

5.   Назва роботи________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 

  

Дата                                                                                                              Підпис учасника

 

  

* Якщо робота, що подається для участі у Фестивалі виконана групою авторів, у заявці зазначаються відомості про кожного зі співавторів.Вся афиша